text.skipToContent text.skipToNavigation

PRIVACYBELEID

Duni beoogt de privacy van personen die onze websites bezoeken, te beschermen. Alle personen van wie de persoonsgegevens door Duni worden verwerkt, kunnen er te allen tijde op vertrouwen dat hun persoonlijke privacy wordt gerespecteerd en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer u zich aanmeldt op onze site of een formulier invult, worden er gegevens van u verzameld. U kunt onze site echter ook anoniem bezoeken. Duni is als enige in het bezit van de informatie die wij verzamelen op deze site en we zullen uw gegevens niet extern of met derden delen, tenzij uw verzoek dit vereist.

Via de website worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Uw naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De naam van uw bedrijf
 • Woon-/vestigingsadres

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om de door u gevraagde informatie en diensten te leveren
 • Om uw ervaring persoonlijker te maken
 • Om transacties te verwerken
 • Om onze website te verbeteren
 • Om de klantenservice te verbeteren
 • Voor marketingdoeleinden, maar alleen als u hiervoor toestemming hebt verleend 

Duni kan uw naam, e-mailadres en/of postadres overhandigen aan derden zoals verwerkingsbedrijven of distributeurs van onze producten teneinde aan uw vraag te kunnen voldoen. Namens ons zullen zij u de informatie of producten waarin u interesse hebt getoond doen toekomen. 

Ten aanzien van de gegevens die door Duni zijn vastgelegd, behouden personen het grondrecht om:

 • gegevens in te zien en te lezen
 • gegevens te laten corrigeren of verwijderen
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens
 • eventuele twijfels te uiten over het gebruik van hun gegevens

De bovengenoemde rechten gelden uitsluitend als deze niet in strijd zijn met wetten of andere legitieme doeleinden die Duni heeft voor het verwerken van persoonsgegevens.

Duni neemt voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Als u gevoelige gegevens invoert op de website, worden deze gegevens zowel online als offline beschermd. Gevoelige gegevens die online worden ingediend, worden door ons versleuteld. Maar ook offline worden uw gegevens door ons beschermd. Alleen aan medewerkers die bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, wordt toegang verschaft tot die gegevens. De computers/servers waarop persoonsgegevens worden bewaard, bevinden zich in een beveiligde ruimte.

Op onze site maken we gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat wordt opgeslagen op de harde schijf van degene die een site bezoekt. Dankzij cookies kunnen wij de toegankelijkheid van onze site verbeteren en herhaalbezoeken herkennen. Als we in uw geval gebruikmaken van cookies, onthouden we wie u bent zodat u niet steeds opnieuw met uw wachtwoord hoeft in te loggen en u op onze site geen onnodige tijd hoeft te verliezen.

Met cookies krijgen we ook meer inzicht in de interesses van onze websitebezoekers zodat we hun ervaringen op onze site beter daarop kunnen toespitsen. Het gebruik van cookies is op geen enkele manier gekoppeld aan de persoonsgegevens op onze site.

Cookie details

Als u uw persoonsgegevens wilt controleren of aanpassen, kunt u contact met ons opnemen via gdpr@duni.com.

Voor overige kwesties betreffende persoonsgegevens of het privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via gdpr@duni.com.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS IN FORMULIEREN

Hoe vaak verstuurt u nieuwsbrieven en wat staat erin?
De frequentie is afhankelijk van de business area en de markt en het doel is relevante informatie en aanbiedingen te versturen.

Welke gegevens verzamelt u?
Voor de nieuwsbrief is alleen een e-mailadres vereist. Voor het aanvragen van monsters hebben we uw naam en adres nodig.

Gebruikt u de gegevens voor andere doeleinden?
Nee.

Hoe lang bewaart u de gegevens die u verzamelt?
Voor de nieuwsbrief bewaren we uw e-mailadres totdat u zich afmeldt voor de brief.
Voor monsters bewaren we uw gegevens totdat het monster naar u wordt verzonden.

Deelt u persoonsgegevens die u hebt verzameld voor de nieuwsbrief en voor monsters met derden?
Nee.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?
Ze worden verwijderd wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar gdpr@duni.com

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS IN DE DUNI VISUALISER-APP

Duni levert innovatieve tafelaankleding, creatieve verpakkingen en take-awayoplossingen voor bedrijven en particulieren. Ons gehele aanbod is ontworpen om een GOODFOODMOOD® te creëren en is het resultaat van jarenlange specialisatie in materialen en dessins.

Of u nu klant, werknemer of zakelijk partner van Duni bent, in de visie van Duni draait alles om u. Daarom is het belangrijk dat we u beter leren kennen.

Dat doen we onder andere door gebruikersinformatie te verzamelen. Als u dit leest, wilt u waarschijnlijk weten welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Dat leggen we hierna graag uit.

Zonder uw gegevens zou ons werk veel lastiger zijn. Dus fijn dat u ze met ons wilt delen! In ruil ervoor hopen we een nog betere GOODFOODMOOD®-ervaring te kunnen bieden.

1. Hoe respecteren we uw privacy?

Bij Duni willen we zo open en transparant mogelijk zijn over de manier waarop we uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Om te beginnen vertellen we u precies welke gegevens we verzamelen en waarom. Zie hiervoor het volgende gedeelte. 

Daarna leggen we u uit wat we met uw gegevens doen. Met wie delen we de gegevens? Wat doen zij ermee? Dat leest u in gedeelte 3.

Ten derde beschermen we uw gegevens en vertellen we u hoe lang we ze bewaren. Zie gedeelte 4 en 5.

Tot slot geven we u informatie over uw privacyrechten en zeggen we bij wie u terecht kunt met uw vragen of verzoeken. Dat leest u in gedeelte 6 en 7.

2. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

We willen u fantastische ervaringen met Duni geven! Daarom verzamelen we verschillende soorten gegevens over uw gedrag in de Duni Visualiser-app.

Soort gegevens:

Foto

Als u producten aanvraagt, wordt een foto gemaakt met de geplaatste producten. We verwerken de foto, om de producten te identificeren en u de juiste informatie uit het Duni-productassortiment te geven. Na de verwerking wordt de afbeelding verwijderd. Deze wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden en er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Gebruiksgegevens

We verzamelen niet-persoonlijke gegevens over uw gebruik van de app. Deze worden intern voor ontwikkeldoeleinden gebruikt.

Naam en e-mailadres

Als u ons een vraag stelt, feedback geeft of een probleem meldt, verzamelen
we uw naam en e-mailadres om te kunnen reageren.

Overige (persoons)gegevens

Overige gegevens die in de app worden verwerkt, bijvoorbeeld gegevens (en eventuele persoonsgegevens) in een foto. We raden u dringend aan de hoeveelheid persoonsgegevens in de foto te beperken. Duni aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens hierin, maar respecteert uiteraard alle toepasselijke wetgeving op het gebied van de verwerking van dergelijke gegevens.

We verwerken deze persoonsgegevens om u in staat te stellen onze app te gebruiken, om de functionaliteit van deze app te verbeteren en om u te helpen als u vragen hebt of om een andere reden contact met ons zoekt.

3. Met wie delen we uw gegevens? 

We verkopen uw gegevens niet aan derden en wisselen ze ook niet uit met derden, maar we delen ze wel met anderen die ons kunnen helpen de visie van Duni te realiseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om andere Duni-bedrijven of dienstverleners of zakelijke partners van Duni. Net als wij zetten zij zich in om uw gegevens goed te beveiligen en we stellen even hoge eisen aan deze partijen als aan onszelf.

4. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Duni beoogt de privacy van personen die deze service gebruiken, te beschermen. Alle personen van wie de persoonsgegevens door Duni worden verwerkt, kunnen er te allen tijde op vertrouwen dat hun persoonlijke privacy wordt gerespecteerd en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen voor één of meer van de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om de door u gevraagde informatie en service te leveren
 • Om uw ervaring persoonlijker te maken
 • Om transacties te verwerken
 • Om onze service te verbeteren
 • Om de klantenservice te verbeteren

Duni kan uw naam en e-mailadres doorgeven aan derden zoals verwerkingsbedrijven of distributeurs van onze producten teneinde aan uw vraag te kunnen voldoen. Namens ons zullen zij u de informatie of producten waarin u interesse hebt getoond doen toekomen. 

Duni neemt voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Als u gegevens verstrekt via de service, worden deze gegevens zowel online als offline beschermd. Gevoelige gegevens die online worden ingediend, worden door ons versleuteld. Maar ook offline worden uw gegevens door ons beschermd. Alleen aan medewerkers die bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, wordt toegang verschaft tot die gegevens. De computers/servers waarop persoonsgegevens worden bewaard, bevinden zich in een beveiligde ruimte.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Afbeeldingen die worden gebruikt voor verwerking, worden niet opgeslagen. Namen en e-mailadressen die zijn gebruikt in contacten met de klantenservice worden niet langer dan één jaar na het laatste contact bewaard.

Als dit wettelijk verplicht is, kan het zijn dat we uw gegevens langer dan hierboven is aangegeven, bewaren.

6. Uw privacyrechten 

U hebt veel rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Ze worden hier beschreven. 

Ten aanzien van de gegevens die door Duni zijn verwerkt, behouden personen het grondrecht om:

 • gegevens in te zien en te lezen
 • gegevens te laten corrigeren of verwijderen
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens
 • eventuele twijfels te uiten over het gebruik van hun gegevens
 • de persoonsgegevens in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare indeling te ontvangen 

De bovengenoemde rechten gelden uitsluitend als deze niet in strijd zijn met wetten of andere legitieme doeleinden die Duni heeft voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van uw rechten of er meer over wilt weten. Aan het eind van dit beleid vindt u contactinformatie.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht een klacht over ons in te dienen bij de toezichthoudende instantie in het land waar u verblijft of bij de Zweedse toezichthouder, Datainspektionen.

7. Met wie kunt u contact opnemen?

Hebt u vragen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via het volgende e-mailadres: gdpr@duni.com